top of page

Privacy verklaring

Lisa vd Mierden grafisch ontwerp respecteert de privacy van alle gebruikers van deze site en draagt er graag zorg voor dat alle verstrekte informatie vertrouwelijk wordt behandeld. Lisa vd Mierden grafisch ontwerp heeft deze privacyverklaring opgesteld ingevolge de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (die sinds 2016 geldt en vanaf 25 mei 2018 zal worden gehandhaafd). Het onderstaande beleid is van toepassing op alle website bezoeken, transacties en overeenkomsten met Lisa vd Mierden grafisch ontwerp. Lisa vd Mierden grafisch ontwerp handelende onder de naam Lisa vd Mierden grafisch ontwerp, gevestigd aan Stropersberg 14, 5508 DG Veldhoven, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contact gegevens

Lisa vd Mierden grafisch ontwerp handelende onder de naam Lisa vd Mierden grafisch ontwerp Stropersberg 14, 5508 DG Veldhoven Tel.: 06- 28421833 Mail: lisamierdenvd@gmail.com Lisa van der Mierden is eigenaar van Lisa vd Mierden grafisch ontwerp en handelende onder de naam Lisa vd Mierden grafisch ontwerp en als zodanig verantwoordelijk voor de gegevensbescherming. Zij is te bereiken via lisamierdenvd@gmail.com

 

Delen met derden

Lisa vd Mierden grafisch ontwerp zal je gegevens nimmer aan derden verkopen en verstrekt je persoonsgegevens alleen aan derden als dit nodig is: Voor de uitvoering van een overeenkomst met jou. Je kunt hierbij denken aan een collega-webbouwer of social media expert. Om te voldoen aan een wettelijke verplichting. SSL verbinding Wanneer je gebruik maakt van het contactformulier, worden deze gegevens versleuteld verstuurd (https://) omdat Lisa vd Mierden grafisch ontwerp gebruik maakt van een SSL certificaat. De gegevens worden gemaild naar lisamierdenvd@gmail.com, waar ze vertrouwelijk worden behandeld en opgeslagen.

 

Persoonsgegevens

Lisa vd Mierden grafisch ontwerp kan persoonsgegevens over je verwerken, doordat je gebruik maakt van de diensten van Lisa vd Mierden grafisch ontwerp en/of omdat je deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Lisa vd Mierden grafisch ontwerp verstrekt. Bij Lisa vd Mierden grafisch ontwerp kunnen de volgende persoonsgegevens worden verwerkt: Je voor- en achternaam Je adresgegevens Je telefoonnummer Je e-mailadres Aanvullende informatie die nodig is voor de specifieke dienst waarvan je gebruik wilt maken. Lisa vd Mierden grafisch ontwerp verwerkt je persoonsgegevens om telefonisch contact met je op te kunnen nemen als je daar om verzoekt en/of om je schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen. Daarnaast kan Lisa vd Mierden grafisch ontwerp je persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met jou gesloten overeenkomst, doorgaans een opdracht voor ontwerptechnische en webgerelateerde diensten of het afnemen van online diensten. Je gegevens worden gebruikt om je te informeren over de voortgang van je opdracht en over de dienstverlening van Lisa vd Mierden grafisch ontwerp.

 

Het kan voorkomen dat dit in de vorm van een nieuwsbrief verschijnt. Als je de nieuwsbrief niet langer wilt ontvangen, kun je jezelf uitschrijven via de desbetreffende link in de nieuwsbrief. Lisa vd Mierden grafisch ontwerp bewaart je persoonsgegevens niet langer dan nodig om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Lisa vd Mierden grafisch ontwerp neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via lisamierdenvd@gmail.com.

 

Cookies

Dit zijn kleine bestandjes die door een website op je computer worden geplaatst, met daarin informatie over bezochte websites, voorkeuren e.d. Lisa vd Mierden grafisch ontwerp maakt gebruik van Google Analytics en partijen om berichten op social media te delen, zoals Facebook, twitter, LinkedIn, Instagram en Google+. Deze partijen kunnen cookies op je computer plaatsen. Lees de privacyverklaring van Facebook, Twitter en Google+ (die regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met de gegevens doen die zij met deze code verwerken. Lisa vd Mierden grafisch ontwerp maakt op deze website geen direct gebruik van cookies, dus plaatst zelf geen tracking cookie op je computer.

 

Google Analytics

Lisa vd Mierden grafisch ontwerp maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, zonder het ‘adres’ van je computer (het IP-adres wordt geanonimiseerd) door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe deze website gebruikt wordt en om daarover te rapporten aan Lisa vd Mierden grafisch ontwerp. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Lisa vd Mierden grafisch ontwerp heeft hier geen invloed op.

 

Lisa vd Mierden grafisch ontwerp heeft Google geen toestemming gegeven om verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. Inzien, aanpassen of verwijderen Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. In sommige gevallen kan hiervoor een legitimatie worden verlangd. Je kunt een verzoek hiertoe sturen naar lisamierdenvd@gmail.com Lisa vd Mierden grafisch ontwerp zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek reageren.

 

Disclaimer

Lisa vd Mierden grafisch ontwerp is gerechtigd de inhoud van deze Privacyverklaring te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.

 

Vragen?

Lisa vd Mierden grafisch ontwerp

Tel.: 06- 28421833

Mail: lisamierdenvd@gmail.com

Aldus opgemaakt in Veldhoven, 06 september 2020

bottom of page